• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Sữa chua Hạ Long
Địa chỉ: xóm Đồng Giót ,Tổ dân phố Tam Hợp, Thị Trấn Bắc Lý, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
Email: lai.phung1985@gmail.com
Hotline: 085.4444.945

085 4444 945
0854444945